Kurs 4
PRACA Z OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU, TERAPIA ZABURZEŃ SŁUCHU, WCZESNA STYMULACJA ROZWOJU MOWY DZIECKA Z ASD, JĄKANIE DZIECIĘCE, TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowychobszarach pracy
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP

Wyposażymy Cię w nowoczesne i skuteczne metody wspomagające terapie do pracy z pacjentami m.in. z osobami w podeszłym wieku, z zaburzeniami słuchu, z ASD oraz zaburzeniami w obrębcie narządu żucia. Wskażemy Ci, wdrożone z sukcesem przez innych logopedów, efektywne rozwiązania pozwalające kształtować umiejętności komunikacyjne pacjentów. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości związane z diagnozowaniem, ustaleniem najlepszego planu terapii i przygotowaniem ciekawych i efektywnych zajęć.

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
2 x movie 20 x cloud_download
Praca z osobami w podeszłym wieku
Jak zaplanować skuteczne postępowanie logopedyczne w przypadku pracy z osobami w podeszłym wieku? Poznaj wytyczne do praca ze schorzeniami typu udar mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera – kluczowe elementy dla logopedy w zakresie diagnozy i terapii. Proponujemy zestaw scenariuszy zajęć wraz z ćwiczeniami usprawniającymi m.in. pamięć, funkcje poznawcze oraz orientację wzrokowo-przestrzenną.
1. cloud_download Ćwiczenie 1 - Usprawnianie nazw w kategorii warzywa i owoce lock
2. cloud_download Ćwiczenie 2 - Ćwiczenia oddechowe lock
3. cloud_download Ćwiczenie 3 - Funkcje poznawcze lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 19 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 2
4 x movie 26 x cloud_download
Terapia zaburzeń słuchu
Wychowanie językowe w praktyce logopedycznej – jak zaplanować działania logopedyczne zmierzające do stworzenia optymalnych warunków, które umożliwiają dziecku z uszkodzeniem słuchu przyswojenie języka prymarnego.
1. cloud_download Scenariusz nr 1 Cechy dźwięków lock
2. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 1 lock
3. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 2 lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 27 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 3
3 x movie 30 x cloud_download
Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka z ASD
Jak planować terapię i procedury terapeutyczne z wykorzystaniem metody Early Start Denver Model – wykorzystanie założeń ESDM w pracy logopedycznej.
1. movie Autyzm jako zaburzenie rozwoju - wczesna diagnoza zaburzeń autystycznych lock
2. movie Terapia osób ze spektrum autyzmu lock
3. movie Komunikacja funkcjonalna lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 30 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 4
5 x movie 14 x cloud_download
Jąkanie dziecięce w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jak odróżnić jąkanie od innych rodzajów niepłynności mowy i sformułować wskazania do terapii? Jak dobrać odpowiednie metody by zwiększyć efektywność terapii? Poznaj różnice w pracy metodą upłynniania mowy oraz modyfikacji jąkania.
1. cloud_download Scenariusz warsztatów nr 1 lock
2. cloud_download Scenariusz warsztatów nr 2 lock
3. cloud_download Ulotka dla nauczycieli lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 16 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 5
4 x movie 21 x cloud_download
Terapia miofunkcjonalna
Jak właściwie diagnozować zaburzenia funkcji biologicznych w obrębie narządu żucia? Analiza objawów i przyczyn na przykładach z praktyki logopedycznej, z uwzględnieniem anatomii, biomechaniki i fizjologii narządu żucia.
1. cloud_download Ankyloglosja - check lista lock
2. cloud_download Gra_Miogra wargi lock
3. cloud_download Kwestionariusz_ Diagnoza miofunkcjonalna lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 22 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY