Jolanta Sławek

prof. UAM dr – językoznawca, neurologopeda, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS®, provider Neuroflow ATS®, terapeuta AAC; członek zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej; adiunkt w Pracowni Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół takich zagadnień, jak: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej, analiza tekstologiczna różnego typu tekstów. W pracy neurologopedy zajmuje się problemami diagnostycznymi i terapeutycznymi, dotyczącymi zaburzeń mowy u dzieci do lat 3, wynikającymi z uszkodzeń OUN (m.in. afazja dziecięca), diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wpływem zaburzeń funkcji prymarnych na budowę i funkcjonowanie układu stomatognatycznego oraz artykulację (z wykorzystaniem terapii miofunkcyjnej MFS®), dysfunkcjami połykania u dzieci i dorosłych, a także alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikowania.

Działy
Wszystkie Wybrano ()
arrow_drop_down arrow_drop_up
SORTOWANIE
Data dodania Najczęściej czytane