Jąkanie dziecięce w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jak odróżnić jąkanie od innych rodzajów niepłynności mowy i sformułować wskazania do terapii? Jak dobrać odpowiednie metody by zwiększyć efektywność terapii? Poznaj różnice w pracy metodą upłynniania mowy oraz modyfikacji jąkania.
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
5 x movie 14 x cloud_download

Planowanie holistycznej terapii logopedycznej adekwatnej do zdiagnozowanych obszarów zaburzeń, opartej na mocnych stronach dziecka i rodziny – jak dobrać odpowiednie metody by zwiększyć efektywność terapii.

Różnice w pracy metodą upłynniania mowy oraz modyfikacji jąkania – na co zwrócić uwagę w trakcie terapii, by skuteczniej wesprzeć dziecko w przechodzeniu kolejnych jej etapów.

Przebieg procesu terapeutycznego - omówienie na podstawie case study: dziecko 12-letnie z jąkaniem prowadzone metodą modyfikacji jąkania oraz terapia grupowa dzieci z jąkaniem w starszym wieku szkolnym.

Współpraca ze środowiskiem – jak zapewnić dziecku wsparcie otoczenia poprzez efektywną współpracę z nauczycielem/wychowawcą, logopedą przedszkolnym/szkolnym, innymi specjalistami.

MATERIAŁY
1. cloud_download Scenariusz warsztatów nr 1 lock
2. cloud_download Scenariusz warsztatów nr 2 lock
3. cloud_download Ulotka dla nauczycieli lock
4. cloud_download Ulotka dla rodziców lock
5. cloud_download Warsztaty dla dzieci z jąkaniem lock
6. cloud_download Tabela ICF lock
7. cloud_download Rekwizyty przydatne w terapii jąkania lock
8. cloud_download Quiz - mity na temat jąkania lock
9. cloud_download Mikroagresje lock
10. cloud_download Karta_ wiedza o mówieniu i jąkaniu lock
11. cloud_download Karta_ objawy z poziomu ciała lock
12. cloud_download Grafika_Sytuacja komunikacyjna myśl emocja zachowanie lock
13. cloud_download Grafika_Mechanizm mowy lock
14. cloud_download Drabina trudności komunikacyjnych lock
15. movie Interpretowanie wyników badania diagnostycznego lock
16. movie Planowanie terapii lock
17. movie Metody terapeutyczne lock
18. movie Przebieg terapii lock
19. movie Wsparcie środowiskowe lock