Praca z osobami w podeszłym wieku
Jak zaplanować skuteczne postępowanie logopedyczne w przypadku pracy z osobami w podeszłym wieku? Poznaj wytyczne do praca ze schorzeniami typu udar mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera – kluczowe elementy dla logopedy w zakresie diagnozy i terapii. Proponujemy zestaw scenariuszy zajęć wraz z ćwiczeniami usprawniającymi m.in. pamięć, funkcje poznawcze oraz orientację wzrokowo-przestrzenną.
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
2 x movie 20 x cloud_download

Afazja i dysartria - przyczyny, rodzaje zaburzeń językowych i zaburzeń mowy oraz zasady diagnozy.

Analiza case study: w jaki sposób prowadzić terapię pacjenta z afazją skrzyżowaną na neurobiologicznym podłożu bilingwizmu?

Zaburzenia połykania – zasady prawidłowej diagnozy dysfagii wraz z rekomendowanym postepowaniem terapeutycznym.

W jaki sposób prowadzić diagnozę w zakresie badania systemu semantycznego osób z głębokimi zaburzeniami afatycznymi?

MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenie 1 - Usprawnianie nazw w kategorii warzywa i owoce lock
2. cloud_download Ćwiczenie 2 - Ćwiczenia oddechowe lock
3. cloud_download Ćwiczenie 3 - Funkcje poznawcze lock
4. cloud_download Karta pracy Pory roku – wiosna lock
5. cloud_download Karta pracy Pory roku - lato lock
6. cloud_download Karta pracy Pory roku – jesień lock
7. cloud_download Karta pracy Pory roku – zima lock
8. cloud_download Karta pracy Pory roku lock
9. cloud_download Karta pracy Zawody lock
10. cloud_download Karta pracy Przysłowia lock
11. cloud_download Karta pracy Związki frazeologiczne lock
12. cloud_download Karta pracy Ćwiczenia prozodii ekspresyjnej lock
13. cloud_download Afazja skrzyżowana - studium przypadku lock
14. cloud_download Diagnoza rozumienia i nazywania w afazji - artykuł merytoryczny lock
15. cloud_download Dysfagia w chorobach przewlekłych - artykuł merytoryczny lock
16. cloud_download Praca z osobami w podeszłym wieku - wytyczne lock
17. cloud_download Ocena przesiewowa zaburzeń poznawczych lock
18. cloud_download Ankieta do badania zaburzeń połykania lock
19. cloud_download Karta obserwacji pacjenta lock
20. cloud_download 10 zasad postępowania przy karmieniu - ulotka dla logopedy lock
21. movie Zaburzania i metody pracy z osobami w wieku starszym lock
22. movie Diagnozowanie zaburzeń językowych lock