Terapia zaburzeń słuchu
Wychowanie językowe w praktyce logopedycznej – jak zaplanować działania logopedyczne zmierzające do stworzenia optymalnych warunków, które umożliwiają dziecku z uszkodzeniem słuchu przyswojenie języka prymarnego.
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
4 x movie 26 x cloud_download

Zasady programowania ćwiczeń językowych z uwzględnieniem naturalnych mechanizmów rozwoju mowy – wytyczne dla logopedów.

W jaki sposób przeprowadzić skuteczną diagnozę surdologedyczną dziecka zaimplantowanego? – omówienie etapów postępowania diagnostycznego.

Wykorzystanie metod w rehabilitacji słuchu i mowy dziecka z niepełnosprawnością słuchową – omówienie elementów metody werbo-tonalnej, audytywno-werbalnej, logorytmiki oraz zabaw paluszkowych.

Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka – wytyczne, jak efektywnie współpracować z rodzicami dziecka, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii.

Wczesna terapia surdologopedyczna w aspekcie stymulacji rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową – analiza case study.

MATERIAŁY
1. cloud_download Scenariusz nr 1 Cechy dźwięków lock
2. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 1 lock
3. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 2 lock
4. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 3 lock
5. cloud_download Scenariusz nr 1 Karta pracy 4 lock
6. cloud_download Scenariusz nr 2 Ruch lock
7. cloud_download Scenariusz nr 2 Karta pracy 1 lock
8. cloud_download Scenariusz nr 2 Karta pracy 2 lock
9. cloud_download Scenariusz nr 2 Karta pracy 3 lock
10. cloud_download Scenariusz nr 3 W słowa gramy lock
11. cloud_download Scenariusz nr 3 Karta pracy 1 lock
12. cloud_download Scenariusz nr 3 Karta pracy 2 lock
13. cloud_download Scenariusz nr 3 Karta pracy 3 lock
14. cloud_download Autorskie piosenki dla małych dzieci lock
15. cloud_download Ćwiczenia językowe Kózki robią sałatkę lock
16. cloud_download Ćwiczenia językowe Zakupy z kózką lock
17. cloud_download Ćwiczenia słuchowe z marchewkami lock
18. cloud_download Ćwiczenia słuchowe z wilkiem i kózkami lock
19. cloud_download Domowe wychowanie słuchowe - ulotka dla rodziców lock
20. cloud_download Dostępność języka - ćwiczenia dla rodziców lock
21. cloud_download Planowe wychowanie słuchowe - wskazówki dla logopedy lock
22. cloud_download Przykłady ćwiczeń słuchowych lock
23. cloud_download Studium przypadku lock
24. cloud_download Ulotka dla rodziców - co mnie niepokoi lock
25. cloud_download Zasady prowadzenia ćwiczeń językowych - wskazówki dla logopedy lock
26. cloud_download Zeszyt terapii - zasady prowadzenia lock
27. movie Terapia surdologopedyczna - istota oraz ogólne założenia metodyczno-terapeutyczne lock
28. movie Wychowanie słuchowe i językowe lock
29. movie Diagnoza i terapia surdologopedyczna dziecka zaimplantowanego lock
30. movie Wybrane metody kształtowania umiejętności komunikacyjnych – propozycje ćwiczeń lock