Kurs 3
Kappacyzm, gammacyzm i lambdacyzm, Mutyzm, Komunikacja alternatywna, Dwujęzyczność, Metody wspierające terapię logopedyczną
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP

Podstawą efektywnej pracy specjalistów jest odpowiednie postawienie diagnozy, ułożenie kompleksowej terapii, dobranie skutecznych metod wspomagających oraz opracowanie indywidualnego programu zajęć zawierającego strategie działania dostosowane do konkretnego zaburzenia. W tej części kursu poznają Państwo sprawdzone metody pracy z podopiecznymi z kappacyzmem, gammacyzmem i lamdacyzmem, mutyzmem, trudnościami w komunikacji językowej oraz zaburzeniami mowy związanymi z dwujęzycznością.

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
7 x movie 15 x cloud_download
Kappacyzm, gammacyzm i lambdacyzm
Jak zaplanować skuteczne postępowanie logopedyczne w przypadku wad wymowy polegających na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych? Poznaj przyczyny i zasady prawidłowej diagnozy. Proponujemy zestaw efektywnych, a jednocześnie ciekawych materiałów do wykorzystania podczas zajęć.
1. cloud_download Gammacyzm. Zabawa w kalambury lock
2. cloud_download Kappacyzm. Zabawa w kalambury 1 lock
3. cloud_download Kappacyzm. Zabawa w kalambury 2 lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 19 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 2
4 x movie 15 x cloud_download
Mutyzm
Mutyzm wybiórczy jest ciągle mało znanym zaburzeniem.  Nie zawsze też specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi czy nauczyciele) są odpowiednio przygotowani do pracy z rodzinami dotkniętymi mutyzmem wybiórczym. Warto przyswoić i uporządkować wiedzę na ten temat. Jakie są przyczyny mutyzmu? Jak wygląda terapia dziecka dotkniętego mutyzmem oraz współpraca z rodzicami?
1. cloud_download Scenariusz nr 11 lock
2. cloud_download Scenariusz nr 12 lock
3. cloud_download Ćwiczenia i zabawy mindfulness lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 16 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 3
5 x movie 18 x cloud_download
Komunikacja alternatywna
Jak wykorzystać alternatywne i wspomagajace metody komunikacji w praktyce logopedycznej? Jak ćwiczyć dialog z dzieckiem za pomcoą narzędzi AAC? Skorzystaj z gotowych scneariuszy zajęć oraz praktycznych materiałów.
1. cloud_download Scenariusz nr 1 lock
2. cloud_download Scenariusz nr 2 lock
3. cloud_download Scenariusz nr 3 lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 20 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 4
4 x movie 9 x cloud_download
Dwujęzyczność
Istnieje dość powszechne przekonanie wśród rodziców, że jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy wśród dzieci jest bilingwizm. Nie istnieją jednak żadne badania naukowe, które by to potwierdzały. Ważne jest rozróżnienie dwujęzyczności i jej uwarunkowań oraz opóźnienia w mowie. Jakie są najczęstsze problemy z diagnozą dzieci dwujęzycznych i jak z nimi pracować?
1. cloud_download Dwujęzyczność a rozwój mowy dziecka lock
2. cloud_download Dwujęzyczność jako przyczyna opóźnienia rozwoju mowy lock
3. cloud_download Kwestionariusz dwujęzyczności lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 10 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł 5
2 x movie 10 x cloud_download
Metody wspierające terapię logopedyczną
Logopedzi codziennie w swoich gabinetach podejmują wiele decyzji, które dotyczą najwłaściwszego doboru metod terapii i technik oddziaływania na stan komunikacji językowej pacjentów. Oczywiście po to, aby najefektywniej pomóc pacjentowi. W tej część kursu prezentujemy różnorodne metody i techniki, z których mogą skorzytać logopedzi, niezależnie od uprawianej specjalizacji.
1. cloud_download Integracja bilateralna - wspieranie procesów rozwojowych lock
2. cloud_download Logorytmika w terapii czytania i pisania lock
3. cloud_download Program Integracji Odruchow według INPP lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 9 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY