POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenie 1 - Usprawnianie nazw w kategorii warzywa i owoce lock
2. cloud_download Ćwiczenie 2 - Ćwiczenia oddechowe lock
3. cloud_download Ćwiczenie 3 - Funkcje poznawcze lock
4. cloud_download Karta pracy Pory roku – wiosna lock
5. cloud_download Karta pracy Pory roku - lato lock
6. cloud_download Karta pracy Pory roku – jesień lock
7. cloud_download Karta pracy Pory roku – zima lock
8. cloud_download Karta pracy Pory roku lock
9. cloud_download Karta pracy Zawody lock
10. cloud_download Karta pracy Przysłowia lock
11. cloud_download Karta pracy Związki frazeologiczne lock
12. cloud_download Karta pracy Ćwiczenia prozodii ekspresyjnej lock
13. cloud_download Afazja skrzyżowana - studium przypadku lock
14. cloud_download Diagnoza rozumienia i nazywania w afazji - artykuł merytoryczny lock
15. cloud_download Dysfagia w chorobach przewlekłych - artykuł merytoryczny lock
16. cloud_download Praca z osobami w podeszłym wieku - wytyczne lock
17. cloud_download Ocena przesiewowa zaburzeń poznawczych lock
18. cloud_download Ankieta do badania zaburzeń połykania lock
19. cloud_download Karta obserwacji pacjenta lock
20. cloud_download 10 zasad postępowania przy karmieniu - ulotka dla logopedy lock
21. movie Zaburzania i metody pracy z osobami w wieku starszym lock
22. movie Diagnozowanie zaburzeń językowych lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 2
4 x movie 26 x cloud_download
Terapia zaburzeń słuchu
Wychowanie językowe w praktyce logopedycznej – jak zaplanować działania logopedyczne zmierzające do stworzenia optymalnych warunków, które umożliwiają dziecku z uszkodzeniem słuchu przyswojenie języka prymarnego.