Mutyzm
Mutyzm wybiórczy jest ciągle mało znanym zaburzeniem.  Nie zawsze też specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi czy nauczyciele) są odpowiednio przygotowani do pracy z rodzinami dotkniętymi mutyzmem wybiórczym. Warto przyswoić i uporządkować wiedzę na ten temat. Jakie są przyczyny mutyzmu? Jak wygląda terapia dziecka dotkniętego mutyzmem oraz współpraca z rodzicami?
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
4 x movie 15 x cloud_download

Mutyzm wybiórczy jest ciągle mało znanym zaburzeniem.  Nie zawsze też specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi czy nauczyciele) są odpowiednio przygotowani do pracy z rodzinami dotkniętymi mutyzmem wybiórczym. Warto przyswoić i uporządkować wiedzę na ten temat. Jakie są przyczyny mutyzmu? Jak wygląda terapia dziecka dotkniętego mutyzmem oraz współpraca z rodzicami? 

MATERIAŁY
1. cloud_download Scenariusz nr 11 lock
2. cloud_download Scenariusz nr 12 lock
3. cloud_download Ćwiczenia i zabawy mindfulness lock
4. cloud_download Ćwiczenia rozluźniające lock
5. cloud_download Opowieść budująca poczucie własnej wartości lock
6. movie Definiowanie mutyzmu i jego przyczyn lock
7. movie Terapia dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym lock
8. movie Studia przypadków lock
9. movie Współpraca z rodzicami lock
10. cloud_download Scenariusz nr 1 lock
11. cloud_download Scenariusz nr 2 lock
12. cloud_download Scenariusz nr 3 lock
13. cloud_download Scenariusz nr 4 lock
14. cloud_download Scenariusz nr 5 lock
15. cloud_download Scenariusz nr 6 lock
16. cloud_download Scenariusz nr 7 lock
17. cloud_download Scenariusz nr 8 lock
18. cloud_download Scenariusz nr 9 lock
19. cloud_download Scenariusz nr 10 lock