Wybieram następujące kursy:

Kurs 1
Metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym

Terapia sygmatyzmu u dzieci, terapia rotacyzmu u dzieci, logorytmika, terapia jąkania u dzieci, terapia opóźnionego rozwoju mowy

Format:
Płatność:

Koszt całego kursu:

Pierwsza faktura na kwotę:

Koszt całości

 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto

Kolejne 4 faktury, każda na kwotę:

109,00 zł netto
/ 134,07 zł brutto

Koszt dostawy każdej płyty:

11,95 zł netto
/ 14,70 zł brutto
35,00 zł netto
/ 43,05 zł brutto
0,00 zł netto
/ 0,00 zł brutto
Kurs 2
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi

Rzadkie choroby genetyczne, autyzm, afazja, integracja sesnoryczna w terapii logopedycznej, terapia małych dzieci

Format:
Płatność:

Koszt całego kursu:

Pierwsza faktura na kwotę:

Koszt całości

 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto

Kolejne 4 faktury, każda na kwotę:

109,00 zł netto
/ 134,07 zł brutto

Koszt dostawy każdej płyty:

35,00 zł netto
/ 43,05 zł brutto
11,95 zł netto
/ 14,70 zł brutto
0,00 zł netto
/ 0,00 zł brutto
Kurs 3
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym

Kappacyzm, gammacyzm i lambdacyzm, mutyzm, komunikacja alternatywna, dwujęzyczność, metody wspierające terapię logopedyczną

Format:
Płatność:

Koszt całego kursu:

Pierwsza faktura na kwotę:

Koszt całości

 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto

Kolejne 4 faktury, każda na kwotę:

109,00 zł netto
/ 134,07 zł brutto

Koszt dostawy każdej płyty:

35,00 zł netto
/ 43,05 zł brutto
11,95 zł netto
/ 14,70 zł brutto
0,00 zł netto
/ 0,00 zł brutto
Kurs 4
Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowychobszarach pracy

Praca z osobami w podeszłym wieku, terapia zaburzeń słuchu, wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka z ASD, jąkanie dziecięce w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, terapia miofunkcjonalna

Format:
Płatność:

Koszt całego kursu:

Pierwsza faktura na kwotę:

Koszt całości

 zł netto
/  zł brutto
 zł netto
/  zł brutto

Kolejne 4 faktury, każda na kwotę:

109,00 zł netto
/ 134,07 zł brutto
155,00 zł netto
/ 190,65 zł brutto

Koszt dostawy każdej płyty:

11,95 zł netto
/ 14,70 zł brutto