POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Wprowadzenie lock
2. movie Jak wygląda badanie neurologiczne u dzieci lock
3. movie Badania pomocnicze w neurologii lock
4. movie Mózgowe porażenie dziecięce lock
5. movie Choroby naczyniowe mózgu lock
6. movie Urazy czaszkowe lock
7. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_1 lock
8. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_2 lock
9. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_3 lock
10. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_4 lock
11. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_5 lock
12. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_6 lock
13. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_7 lock
14. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_8 lock
15. cloud_download Scenariusz dla dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami OUN_9 lock
16. cloud_download Polecane narzędzia do diagnozy dzieci z dysfunkcjami i uszkodzeniami OUN lock
17. cloud_download Propozycja zapisu diagnoza logopedyczna dziecka z dysfunkcjami i uszkodzeniami OUN lock
18. cloud_download Przykładowy plan terapii logopedycznej dla dziecka z dysfunkcjami i uszkodzeeniami OUN lock
19. cloud_download Wpływ padaczki na funkcje psychiczne i rozwój mowy lock
20. cloud_download Wskazania i opis badań neuroobrazowych lock
21. cloud_download Wskazania i opis badań ultrasonograficznych w neurologii lock
22. cloud_download Wskazania i przebieg badań neurofizjologicznych lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 2
2 x movie 21 x cloud_download
Współpraca z terapeutą karmienia
Wiedza z zakresu terapii karmienia jest niezbędna w warsztacie współczesnego logopedy. Zdobądź wiedzę, w jaki sposób pracować z dzieckiem z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów lub „niejadkiem” w gabinecie logopedycznym.