Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej dotyczy około 3% dzieci w wieku przedszkolnym. Zbyt późne rozpoznanie problemu i rozpoczęcie terapii może przełożyć się na wystąpienie u dziecka wtórnych zaburzeń takich, jak np. jąkanie, a także problemów edukacyjnych na późniejszych etapach nauki. Poznaj zasady prawidłowej diagnozy wraz z rekomendowanym postepowaniem terapeutycznym.
lock
arrow_downwardSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY shopping_cartKUP DOSTĘP
7 x movie 53 x cloud_download

W tej części kursu nauczysz się, jak postawić prawidłową diagnozę ORM. Nasz ekspert przybliży klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy, a także przyczyny, objawy i wskaźniki ORM. Dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy diagnozie. Nauczysz się odróżniać opóźnienia rozwoju mowy wynikającego z indywidualnego rozwoju dziecka od opóźnienia wywołanego uszkodzeniem CUN, nerwów obwodowych, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi. Otrzymasz wskazówki, jak przeprowadzić badania wstępne (wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy – określenie poziomu mowy, badania uzupełniające) oraz specjalistyczne (zasady analizy oraz prawidłowa ocena). Dowiesz się, jakie są etapy postępowania terapeutycznego w zależności od typu zaburzeń. Poznasz rodzaje interwencji terapeutycznej oraz efektywne metody pomagające w stymulowaniu mowy wraz z instruktażem współpracy z rodzicami.

Dodatkowo otrzymasz kompleksowy zestaw pomysłów na przygotowanie programu zajęć dla dziecka z ORM: 6 scenariuszy zajęć wraz z 40 kartami pracy podzielonymi na okresy lato, jesień, zima, wiosna oraz dodatkowe materiały obrazkowo-wyrazowe.

 

MATERIAŁY
1. cloud_download Scenariusz 1 lock
2. cloud_download Scenariusz 2 lock
3. cloud_download Scenariusz 3 lock
4. cloud_download Scenariusz 4 lock
5. cloud_download Scenariusz 5 lock
6. cloud_download Scenariusz 6 lock
7. cloud_download Dźwięki otoczenia lock
8. cloud_download Gra planszowa lock
9. cloud_download Moja rodzina lock
10. cloud_download Moje zabawki lock
11. cloud_download Samogłoski lock
12. cloud_download Stosunki przestrzenne lock
13. cloud_download Zwierzęta lock
14. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 1. Co następne? Sekwencje lock
15. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 2. lock
16. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 3 – ćwiczenie oddechowe. lock
17. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 4. Labirynt lock
18. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 5. Połącz kropki lock
19. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 6. Znajdź i policz lock
20. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 7. Znajdź różnice lock
21. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 8. Pokoloruj lock
22. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 9. Połącz w pary lock
23. cloud_download JESIEŃ. Karta pracy nr 10. Gra „memory” lock
24. cloud_download LATO. Karta pracy nr 1. Kolory lock
25. cloud_download LATO. Karta pracy nr 2. lock
26. cloud_download LATO. Karta pracy nr 3 – ćwiczenie oddechowe. lock
27. cloud_download LATO. Karta pracy nr 4. Odwzoruj lock
28. cloud_download LATO. Karta pracy nr 5. Połącz kropki lock
29. cloud_download LATO. Karta pracy nr 6. Znajdź i policz lock
30. cloud_download LATO. Karta pracy nr 7. Znajdź różnice lock
31. cloud_download LATO. Karta pracy nr 8. Pokoloruj lock
32. cloud_download LATO. Karta pracy nr 9. Dopasuj kolory lock
33. cloud_download LATO. Karta pracy nr 10. Gra „memory” lock_open
34. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 1. lock
35. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 2. lock
36. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 3 – ćwiczenie oddechowe. lock
37. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 4. Wiosenny labirynt lock_open
38. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 5. Połącz kropki lock
39. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 6. Znajdź i policz lock
40. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 7. Znajdź różnice lock
41. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 8. Pokoloruj lock
42. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 9. Wskaż obrazek lock
43. cloud_download WIOSNA. Karta pracy nr 10. Gra „memory” lock
44. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 1. lock
45. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 2. lock
46. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 3 – ćwiczenie oddechowe. lock
47. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 4. Odwzoruj lock
48. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 5. Zimowy labirynt lock
49. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 6. Zimowy wyjazd lock
50. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 7. Znajdź różnice lock
51. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 8. Pokoloruj lock
52. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 9. Opowiedz lock
53. cloud_download ZIMA. Karta pracy nr 10. Gra „memory” lock
54. movie Przejawy, przyczyny, etapy rozwoju zmysłów lock
55. movie SORM, NORM, opóźniony rozwój mowy czynnej, diagnoza różnicowa specyficznych i niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy lock
56. movie Diagnoza ORM - przyczyny, objawy i wskaźniki ORM lock
57. movie Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy? lock
58. movie Badania wstępne lock
59. movie Badania specjalistyczne – zasady analizy a prawidłowa ocena lock
60. movie Rodzaje interwencji terapeutycznej – efektywne metody pomagające w stymulowaniu mowy lock